Головна Автори Інформація по Олександра Супряга

Олександра Супряга

Сонячна енергетика

Ще двісті років тому людство використовувало для своєї життєдіяльності енергію Сонця, вітру та води. На сьогоднішній день природні ресурси вуглеводнів стрімко вичерпуються, і перед людством стоїть гостро питання, де шукати нові джерела енергії.
Тому останні десятиліття розвиток використання сонячної енергії особливо актуальний. Потенціал сонячної енергетики світу надзвичайно високий.
Енергія Сонця – це самооновлювальне і невичерпне джерело для виробництва електроенергії і тепла. Кінетична енергія Сонця вловлюється і акумулюється у вигляді потенційної енергії.
Потрібно враховувати, що сонячна енергія надходить на поверхню планети, і ні в одній точці немає її максимальної інтенсивності. Тому, щоб використовувати сонячну енергію в промисловості і в побуті, її потрібно вловити і сконцентрувати. Також не менш важливе питання її акумуляції. Для цих цілей вчені розробили цілий арсенал різних технічних пристроїв.
Сонячна енергія може перетворюватися в електроенергію як безпосередньо, так і опосередковано. Існує кілька способів отримання тепла і електроенергії, використовуючи енергію Сонця:
· Фотовольтаїка – в основу цього методу покладено пряме отримання електроенергії шляхом перетворення фотонів за допомогою фотоелементів. Зараз фотовольтаїка стрімко розвивається, і з великою часткою ймовірності, в недалекому майбутньому займе лідируючі позиції в цій галузі. Для реалізації цього методу вчені активно розробляють тонкоплівкові технології. Для підвищення якості виробництва енергії, вдосконалюються сонячні елементи і напівпровідникові матеріали.
· Геліотермальная енергетика. Принципом роботи в цьому методі виступає нагрівання поверхні, шляхом поглинання тепла, з подальшим його перерозподілом. Це відмінне джерело тепла для опалення приміщень і гарячого водопостачання. Відбувається це так: промінь світла фокусується на ємності з водою, нагріваючи її, вода подається в опалювальну систему. У цьому виді енергетики є особливі станції концентруючого типу. Основним принципом роботи їх є концентрація сонячного світла, використовуючи систему дзеркал. Пучок світла тут виступає в ролі джерела теплової енергії, який нагріває робочу рідину, а електроенергія отримується за допомогою теплових машин.
· Термоповітряні електростанції виробляють електроенергію шляхом скерування потоку повітря в турбогенератор.
· Сонячні аеростатні електростанції генерують пар всередині аеростата при нагріванні його поверхні.

Переваги сонячної енергетики.
До переваг можна віднести повну самооновлявальність цього джерела і його невичерпність. Він абсолютно екологічний, так як не вимагає ніякої сировини і не має відходів виробництва. Абсолютно безпечний для навколишнього середовища, а цей аспект особливо гостро стоїть в сучасному світі.

Недоліки сонячної енергетики.
Основним з недоліків цього методу є його залежність від погоди і часу доби. Також не менш важлива сезонність, так як вироблене тепло і споживання його різні. Цей вид енергетики досить дорогий, а утилізація сонячних батарей ставить під сумнів екологічність. І гостро стоїть питання акумулювання енергії.

Однак, незважаючи на ряд недоліків, сонячна енергетика дуже активно розвивається. Вчені розробляють все нові технології і намагаються мінімізувати недоліки. А зростання з кожним роком частки сонячної енергетики в загальному балансі енергетики, зайвий раз доводить перспективність цього виду енергетики.

Популярні