Біоводень

  0
  651

  Біоводень – це різновид біопалива. Сировиною для його виробництва виступає біомаса. Використання біоводню дає кількість енергії в три рази більшу, ніж виділяється при використанні традиційного палива. Враховуючи сучасні проблеми з екологією, використання біоводню повністю екологічне, оскільки при його згорянні не утворюються шкідливі речовини.

  Біоводень виробляють двома основними методами:
  1. Термохімічний метод – заснований на тому, що біомасу піддають термічній обробці при температурі 500-800º. Нагрівання відбувається за відсутності кисню. Температурний режим процесу нижче температури газифікації вугілля. В результаті цього процесу виділяється водень та інші газоподібні продукти. Планується удосконалити цей процес, а, отже, знизити вартість виробництва.
  2. Біохімічний метод – це виробництво біоводню з біомаси за допомогою спеціальних бактерій. Якщо біомаса багата крохмалем або в ній міститься значна кількість целюлози, то доцільно застосовувати спеціальні ферменти, які прискорюють процес переробки біомаси. Для ефективного проходження процесу потрібно підтримувати стабільні параметри (температура 30º і нормальний тиск).

  Однак розробки ідеального методу видобутку біоводню не припиняються. І поступово набирає популярність виробництво цього виду палива з водоростей. Цей метод називається фотоліз. Так як було встановлено, що водорості виробляють біоводень за певних умов, цей процес відбувається в спеціальному біореакторі. При наявності малої кількості сірки в середовищі у водоростей процес фотосинтезу призупиняється, а потім зупиняється зовсім. У цьому випадку водорості переходять на виробництво водню замість кисню.
  Ще одним не менш цікавим способом отримання даного палива є риформінг біогазу. Риформінг добре вивчений і широко використовується. Процес виробництва біоводню методом парового риформінгу налагоджений і є хорошою альтернативою в регіонах, де є брак традиційного палива. Весь процес складається з кількох етапів.
  На сьогодні біохімічний метод виробництва біоводню найпопулярніший і поширений. Враховуючи, що сировиною можуть бути відходи сільського господарства (лушпиння, шрот тощо) побутове органічне сміття, стічні і каналізаційні води, кількість її невичерпна. Також при виробництві водню цим методом не потрібно ніяких спеціальних умов і спеціального обладнання. Для ефективного виробництва потрібні хороші бактерії. Найбільш придатними для цієї роботи є пурпурові бактерії, які знаходяться у високогірних джерелах. Бактерії можна використовувати повторно після кожного циклу виробництва. Тому цей спосіб повністю залежить від життєдіяльності бактерій і він менш енергоємний і найдешевший.
  Біоводень розглядається як хороша заміна традиційних палив. Біоводень екологічно чисте паливо, що в кілька разів ефективніше нафти і газу. Виробництво палива легке і просте, і не менш важливий аспект, що воно ще фінансово вигідне.