Біогаз

  0
  386

  Біогазом прийнято називати горючу газову суміш, яка отримується в процесі природного розкладання, шляхом метанового бродіння. Щоб розкладання не йшло тисячі років, як це відбувається в природі, з метою скоротити термін розкладання до кількох днів, бактеріям, які беруть участь в процесі розкладання, створюються спеціальні умови. Як правило, біогаз це суміш метану та інших супутніх газів.
  Процентне співвідношення метану в біогазі варіюється в залежності від того, які органічні компоненти входять до біосубстрату. Це безпосередньо впливає на питому теплоту згоряння газу.
  З огляду на те, що стрімко зростає кількість органічних відходів, виробництво біогазу, вирішує проблему утилізації відходів, тим самим, запобігаючи викиди метану в навколишнє середовище, дозволяє зменшити використання хімічних добрив, і запобігає забрудненню ґрунтових вод. Також, виробництво біогазу ще вигідно тим, що для його отримання не потрібно закуповувати сировину, так як майже на кожному підприємстві є органічні відходи.
  Біогаз використовується як паливо, для отримання пару, тепла, електроенергії і як паливо для автомобілів. У деяких країнах біогаз використовується для приготування їжі.
  Виходячи з того, що біогаз – це продукт переробки органічної сировини, і виробництво його вирішує широкий спектр екологічних проблем, в промислово розвинених країнах біогаз займає провідне місце у виробництві до 18% в загальному енергобалансі.
  Розвиток автомобілебудування і проблема екології, дають поштовх автогігантам оснащувати автомобілі двигунами на біогазі.
  І, напевно, найголовніший аспект – біогаз дає повну енергонезалежність.