Альтернативні джерела енергії в Польщі

1
1620


1 бал2 бали3 бали4 бали5 балів6 балів7 балів8 балів9 балів10 балів (3 голос(-ів), середній бал: 10.00 з 10)

Альтернативна енергетика є одним із важливих факторів економічного розвитку країн світу. Європейський Союз зацікавлений у відмові від використання вугілля, щоб уникнути отруйних викидів в атмосферу та значної кількості відходів. Кожна держава надає переваги певному напряму енергозбереження. Використання біопалива для потреб галузі енергетики є прерогативою для поляків. Давайте разом з’ясуємо витоки цього домінуючого вектору енергонезалежності у країни-сусіда.

Витоки альтернативної енергетики в країні

Ще у 70-х роках минулого століття польські вчені-екологи стали бити на сполох. Науковці почали робити перші кроки для вивчення і впровадження раціонального використання природних ресурсів. Особливий акцент був зроблений на питаннях, пов’язаних з енергетикою. Згодом екологічна концепція енергозбереження набула певного окреслення і впровадилася у різні сфери життя поляків. Реалізація ідей енергозбереження потребувала нових технологій, які б одночасно запустили в дію раціональне використання енергетичних ресурсів, знизили енергоємності ВВП, скоротили викиди газу і пилу та інших негативних впливів на екологію та, головне, посприяли зростанню використанню населенням енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Поляки швидко осягнули основні відмінні риси альтернативних джерел, що активно висвітлювались у ЗМІ. По-перше, вони позитивно сприйняли їхню невичерпність та доступність, можливість замінити різні форми енергії (електричний струм, паливо тощо). По-друге, зростаюче розуміння загроз навколишньому середовищу від традиційних джерел енергії зробило суспільство зацікавленим у розвитку технологій для вироблення електроенергії від вітру, води, сонця або біомаси. Цей перехід і досі триває. Тому ці джерела енергії залишаються додатком до традиційних джерел енергії в невеликих містах, селах та фермах, де можна облаштувати розподіл енергії.

Механізми підтримки ЄС

Ще у 2010 році ЄС оголосив про загальну європейську енергетичну політику, в якій були позначені  довгострокові цілі і заходи для забезпечення пріоритетів у боротьбі зі зміною клімату, зменшенням вразливості європейських країн до впливу зовнішніх факторів (залежність від імпорту вугілля) тощо.  Для підтримки стійкого розвитку альтернативної енергетики Європейський Союз вже виконав більшість пунктів зобов’язання за Кіотським протоколом. Впродовж останніх років у Польщі і справді суттєво знизилися викиди вуглецю в атмосферу, збільшилася частка поновлюваних джерел енергії в первинному енергетичному балансі ЄС, зросла енергоефективність та енергетична безпека.

У планах Брюсселю передбачалося, що до 2020 року розвинені країни-члени ЄС скоротять шкідливі викиди у порівнянні з 1990 роком на 30 %. Для цього Європейська комісія прийняла ряд стратегічних документів, де були описані:

– заходи для стимулюванню розвитку відновлюваних джерел і ліквідації правової, адміністративної та інституційної енергозалежності;
– системи підтримки програм шляхом державного фінансування;
–  фінансові інструменти та субсидії, пільгові тарифи для населення, додаткові збори за споживання зайвої електроенергії тощо.

Зобов’язання поляків за міжнародними угодами

Польща як держава, що входить до ЄС, отримала свої зобов’язання за міжнародними угодами. Вони включали у себе наступні вимоги:

  • впродовж 2008/12 років знизити використання традиційних джерел енергії на 6% (Протокол Кіото);
  • до кінця 2010 року досягти 7,5 % частки електроенергії, виробленої з поновлюваних джерел енергії в національному валовому споживанні електроенергії;
  • впровадити отримання електрики з поновлюваних джерел тощо.

Зобов’язання польської сторони були зафіксовані в документах стратегічного формування екологічної та енергетичної політики країни, а також випливала з норм «Закону про енергетику». Поляки розробили цілі механізми для підтримки виробництва електроенергії з поновлюваних джерел. Більшість зобов’язань щодо купівлі або виробництва електроенергії з поновлюваних джерел покладалися на енергетичних компанії.

Використання біопалива

Значний акцент зроблений на використанні біопалива. Ще на початку 2007 року Уряд Польщі прийняв два закони про виробництво біокомпонентів та рідкого палива, механізмів моніторингу та контролю за якістю такої продукції. Постачальники біопалива постійно інформують  громадськість про нові розробки. Передбачалося, що до 2014 року найбільший потенціал національного споживання енергії здобудуть носії біомаси (4%), які в основному використовуються для виробництва біогазу.

Біовідходи зі звалищ, очисних споруд та тваринницьких ферм активно переробляють на геотермальну енергію для локальних систем опалення більшості господарств. Використання сонячної енергії відносно незначне. Зрідка сонячні панелі використовують для побутового нагріву води, однак і кліматичні умови та архітектурні традиції Польщі не забезпечують значного використання енергії сонця. Проте, виробництво біопалива щороку зростає.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Увійти за допомогою: 
Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.