Біопаливо

  0
  4750

  Біопаливо – це органічне паливо, яке отримують зі сировини рослинного або тваринного походження, а також із відходів промислового виробництва. Являється відновлюваним ресурсом, який може виробляти енергію без завдання шкоди довколишньому середовищу. На відміну від інших видів палива, таких як нафта чи вугілля, які виникли в результаті геологічних процесів, біопаливо виробляється на основі сучасних біологічних взаємодій.

  Різновиди біопалива

  Біопаливо може мати різний агрегатний стан, від якого залежить безпосереднє використання ресурсу в тій чи іншій галузі. Існують наступні різновиди біопалива:

  • Тверде – традиційно джерелом енергії виступають продукти дерево оброблювального виробництва (дрова, пресовані гранули і брикети);
  • Рідке – спиртові суміші, ефіри, біодизелі та біомазути;
  • Газоподібне – різноманітні газові поєднання, які отримуються при термічному розкладі сировини у взаємодії з піролезем (безкиснево), газифікацією (киснево) та під час процесу бродіння (взаємодія бактерій).

  Переваги і недоліки біопалива

  Як і будь-яке джерело енергії, біопаливо не є панацеєю від усього, тому має свої позитивні та негативні аспекти.

  До переваг біологічного палива можна віднести наступні критерії:

  • Відновлюваність і циклічність ресурсів. Враховуючи обмеженість інших видів палива, біологічне має циклічний характер, і тому можна стверджувати, що воно ніколи не скінчиться. Діяльність людини завжди матиме продукти відходу, тож таким чином створюється відмінна основа для виробництва. Особливо «багатим» на сировину являється сільське господарство, адже гній, рештки рослин та продукти життєдіяльності тварин постійно утворюються під час робочого процесу.
  • Скорочення викидів парникових газів, вплив на атмосферу. Викопне паливо (вугіль, нафта) під час процесу горіння викидає в повітря значну кількість вуглекислого газу. Такі маніпуляції сприяють утворенню озонових дір в атмосфері, впливають на розвиток глобального потепління у світі, погіршують якість повітря. Як зазначають дослідники, на відміну від викопного палива, біологічне здатне зменшити кількість викидів парникових газів до показника 65%. Також варто зазначити, що під час вирощування культур для біологічного палива відбувається поглинання оксид вуглецю, що задовільно впливає на стан атмосфери і повітря в цілому.
  • Економічна безпека та стабільність. Не кожна країна багата запасами нафти, деякі взагалі не мають подібних родовищ. І тут в хід гри вступають торгові відносини між іншими державами, налагоджуються імпортно-експортні шляхи. Однак, закупівля й переробка нафтової сировини значно впливає на бюджет країни, створюючи економічні дірки. Біологічне паливо надає можливість отримати економічну незалежність та екологічну безпеку, так як продукти розпаду менше шкодять довкіллю або взагалі не впливають на нього. Таким чином також забезпечується населення стабільними й прибутковими робочими місцями, адже постійне відновлення ресурсів вимагає оброблення.
  • Транспорт і біологічне паливо. Яскравим прикладом позитивного впливу біопалива на навколишнє середовище являється його взаємодія з транспортом. Наразі такий вид палива не надто популярний в Україні, хоча і набирає поступових обертів. Фахівці й власники автівок зазначають, що біопаливо прекрасно адаптується до автомобілів старих та нових зразків, при цьому відбувається менший викид шкідливих речовин в атмосферу, адже даний ресурс є екологічно чистим. Завдяки спеціальному складу, біопаливо дозволяє заощаджувати на технічному обслуговуванні транспорту. В перспективі, при масовому виробництві біопаливо стане доступним усім водіям, при чому його вартість значно поступиться бензину.

  До недоліків біологічного палива можна віднести наступні критерії:

  • Продовольча криза. Для вирощування сировини потрібно займати чисельні площі земель, які могли б використовуватися під засадженнями сільськогосподарськими культурами для реалізації в продуктовій галузі. Враховуючи тенденцію збільшення населення планети, дана проблема з часом може стати катастрофічною.
  • Проблема монокультурності. Економічно вигідним є рішення вирощувати один вид культури, однак це сприяє виникненню низки проблем. Шкідники адаптуються до новостворених умов і можуть винищити весь урожай культури. В такому випадку активно застосовуються пестициди, які забруднюють ґрунт і внутрішні води. Проте, комахи з часом звикають до «захисних сумішей» і більше не реагують на них, продовжуючи знищувати культуру, адже моно засадження не має на меті розділення поля різними представниками культурних рослин.
  • Зміни в мікросередовищі ґрунту, вплив на довкілля. Під час підготовки землі до вирощування культур знищується середа проживання тварин, що може вплинути на розвиток цілих популяцій. Така процедура вимагає масштабного оброблення земельних ділянок, а значить і використання техніки, що викидає шкідливі речовини в атмосферу. Значний негативний вплив на екологію довкілля надає застосування пестицидів, що порушують мікрофлору ґрунтів і внутрішніх вод.
  • Природні фактори. Не кожна місцевість придатна для вирощування сільськогосподарських культур. Наприклад, місця з посушливим і холодним кліматом не підходять для такої діяльності, а певні види культур здатні винищити місцеву флору, тим самим порушуючи баланс і загрожуючи життєдіяльності певних видів тварин.
  • Винищення лісів. Дорого вартісне «традиційне» паливо змушує населення різних країн використовувати деревину як джерело енергії. Таким чином існує загроза винищення цілих лісів, адже лісогосподарства не здатні швидко відновлювати втрачені ресурси.

  Біопаливо – це нова віха в історії розвитку цивілізації. Як вже зазначалося вище, даний ресурс не є панацеєю від усіх людських проблем. Однак, розумний підхід до виробництва біологічного палива здатен вирішити економічні та екологічні катастрофи людства.