Інвертор для сонячних панелей

  0
  662

  Інвертор для сонячних панелей – це спеціальний прилад, який дозволяє перетворювати постійний струм у перемінний за допомогою отриманої енергії від сонячних панелей. Не зважаючи на те, що отриманий струм від фотоелементів подібного енергоджерела може використовуватися в чистому вигляді, більшість централізованих  електромереж потребують перетвореного струму для забезпечення нормальної роботи приладів та систем.

  Різновиди інверторів для сонячних панелей

  Інвертори відрізняються між собою за цільовим і функціональним призначенням, тому існують наступні різновиди даного приладу:

  • Мережеві інвертори. Запукаються паралельно централізованій системі електромережі. Мають додаткову функцію, таку як врегулювання загальних робочих параметрів мережі (амплітуди коливань, частоти напруги тощо). Мережеві інвертори застосовують для сонячних батарей, що не мають акумуляторних батарей. При порушеннях постачання електроенергії даний прилад вимикається автоматично. Вироблена енергія генерується в мережу згідно «зеленого тарифу».
  • Автономні інвертори. Прилади даного виду не підключаються до централізованої електромережі, а також працюють повністю незалежно від неї. Автономні інвертори використовують для аналогічних сонячних панелей.
  • Гібридний інвертор (акумуляторно-мережевий). Прилад, який поєднує у собі властивості як мережевих, так і автономних інверторів. При можливості контакту з акумуляторними батареями, а також наявності доступу до централізованого електропостачання, такий вид приладу надає можливість максимально практично виробляти, перероблювати та зберігати енергію, отриману від фотоелементів сонячних панелей.

  Також виокремлюють наступні різновиди інверторів для сонячних панелей, враховуючи вихідний сигнал, який надсилає прилад:

  • Інвертори чистого вихідного сигналу синусоїдального типу. Дозволють насичувати будь-яке навантаження перемінного струму. Не зважаючи на дороговартісність приладів, вони здатні сприяти якіснішому виробленню енергії, при цьому показник втрат значно менший.
  • Інвертори, що генерують квазісинусоїдальний вихідний сигнал або ж меандр (модифіковані синусоїдальні). Такі прилади мають напругу у формі меандру, проте не здатні витримати різноманітні мережеві навантаження. Наприклад, асинхронний двигун, безліч насосів, пральні машини, трансформатори, а також холодильники – не зможуть працювати через наявність інвертора даного виду. Вартість модифікованих синусоїдальних інверторів значно нижча за попередні прилади, проте, якість і практичне використання відповідні.

  Особливості роботи інверторів для сонячних панелей

  Даний прилад призначений для перетворення постійного струму в перемінний, а також для зміни показника напруги. Вся система являє собою генератор періодичної напруги і може використовуватися окремо чи в площині джерел постійного енергопостачальника.

  Пікова потужність інвертора повинна складати не менше, чим загальна потужність перемінного струму. Показник має перевищувати площину перемінної потужності як мінімум на 20-30 %. Завдяки цьому забезпечується правильна й безперебійна робота приладів, які живляться за рахунок сонячних батарей. Дуже важливим є показник потужності, адже при низькому діапазоні інвертор не може запускати прилади складних систем, не зважаючи навіть на короткий пусковий період. Отже, потрібно пікову потужність інвертора підібрати і враховувати пускові струми приладів, що підключають.

  Потужність інверторів для сонячних панелей також залежить від номінальної потужності фотоланкових систем (у площині постійного струму) і пікової потужності навантаження (у площині перемінного струму). Якщо фото ланкові установки мають невеликий розмір і не дуже складний принцип роботи, то можливо використовувати один інвертор відповідної до сонячної панелі потужності. Проте, якщо фото ланкова система має велику потужність, варто установлювати й застосовувати декілька інверторів, які працюють у каскаді. Завдяки цьому можливо знизити ризик простою сонячних батарей, якщо система вийде зі строю чи пошкодиться один з інверторів. Також відбувається аналіз працездатності кожного прибору індивідуально і порівняння їх між собою.

  Тестування інверторів для сонячних панелей

  Як вже зазначалося раніше, модифіковані синусоїдальні інвертори працюють значно гірше, тому використання синусоїдальних приладів з чистим виходом сигналу (чистим мінусом) являється більш практичним та раціональним.

  Для тестування сонячного інвертору можна застосувати звичайний підлоговий вентилятор. Якщо він повільно запускається, а також інтенсивно нагрівається, значить – інвертор модифікований синусоїдальний.

  Ще одним важливим фактором при виборі інвертора – це показник холостого струму. Дешеві та неякісні прилади, а також більшість модифікованих синусоїдальних не містять у технічних паспортах інформації по даному параметру. Це свідчить про те, що показник холостого струму дуже високий, а значить – інвертор буде нераціонально працювати і втрачати на виході і навіть у «спокійному» стані багато енергії.

  Для великих сільськогосподарських установ важливо використовувати інвертор, який має вихідний трансформатор. Таким чином, створюється фазна напруга, прилад захищається від різних «блукаючих» струмів і можливих виходів зі строю. Також не менш важливим є те, що завдяки трансформатору відбувається захист від грозових розрядів, а також від статичної електрики.

  При виборі інвертора для сонячних панелей важливо звернути на наступні фактори:

  • Захист прибору від перегріву;
  • Високий ККД (забезпечує рівномірний розподіл енергії);
  • Здатність переносити навантаження;
  • Малий показник втрат енергії при низькому навантаженні та під дією холостого струму;
  • Різноманітний температурний діапазон (суттєво впливає на якість роботи приладу);
  • Наявність низького показнику гармонік;
  • Стабілізована вихідна напруга.