Біоетанол

  0
  1116

  Біоетанол – це етанол, який отримують при переробці рослинної сировини, що містить крохмаль і цукор, і використовується він як біопаливо. Також можна налагодити виробництво з целюлози. На сьогоднішній день виробництво біоетанолу вигідніше з цукрової тростини. Біоетанол відрізняється від алкогольно спирту відсутністю води в складі і скороченим процесом дистиляції. Якщо раніше біоетанол мав вузьке застосування як розчинник палива, то сьогодні це обов’язковий компонент бензину. Введення біоетанолу до складу бензину, дало можливість значно підвищити рівень кисню і зробити більш високим октанове число. Рідше дана речовина застосовується як самостійне паливо. Виробництво біоетанолу можливо як в міській, так і в сільській місцевості. Головною перевагою біоетанолу є те, що виробляється він з сировини поновлюваного виду. На відміну від видобутку нафти, запаси якої не поновлюються, рослинну сировину можна вирощувати щороку – це безкінченний цикл. Розділяють три способи отримання біоетанолу:
  • Бродіння;
  • Гідролізне виробництво;
  • Виробництво з біологічної сировини.
  Бродіння це найдавніший метод отримання біоетанолу. Здійснюється він під дією бактерій і ферментів дріжджів. В результаті отримується розчин з вмістом етанолу не більше 15%, в подальшому його потрібно концентрувати шляхом дистиляції. Виробництво етанолу з біосировини включає три етапи: подрібнення сировини, ферментація та брагоректифікація в спеціальних колонах. На сьогоднішній день отримання етанолу ферментацією крохмалю з використанням ферментів дріжджів практично припинено. Гідролізне виробництво спирту з целюлози визнано в усьому світі не рентабельним. У промислово розвинених країнах цей спосіб виробництва спирту не використовується. Біоетанол має ряд переваг, таких як не токсичність, розчинність в воді, руйнівничо не впливає на навколишнє середовище, безвідходне його виробництво. Але, незважаючи на все це, етанол має і ряд недоліків: утворення парафіну при розшаруванні палива під впливом низьких температур, не дуже високі енергетичні властивості. Останнім часом різко зріс попит, а відповідно і виробництво біоетанолу. Основне виробництво біоетанолу в світі зосереджено в Північній і Південній Америці. Лідируюче місце в цій галузі на сьогодні займає Бразилія. Однак, вона поступово поступається своєю першістю США, яка швидкими темпами нарощує потужності виробництва. У Канаді розширюється державна програма з виробництва етанолу. Також в Євросоюзі збільшується частка біопалив. Тому в ряді європейських країн активно зростає виробництво етанолу. Глобальна проблема забруднення навколишнього середовища все більше штовхає на пошуки більш безпечного палива. Тому біоетанол швидко набирає популярність у всьому світі. У деяких країнах на законодавчому рівні закріплено використання біопалива. У США використання етанолу це як один з кроків до реалізації «Акту про чисте повітря».
  Так що сміливо можна сказати, що майбутнє за біоетанолом, а виробництво його в світі буде тільки збільшуватися.