Енергетичний кооператив

  0
  196

  Енергетичним кооперативом

  називається кооператив, створений групою громадян з метою задоволення власних потреб у різних видах енергії та скорочення таким чином витрат на її придбання. Потреби в енергії, що задовольняються за рахунок створення кооперативу, можуть бути індивідуальними чи загальними, а також мати різну спрямованість.

  Наприклад, енергетичний кооператив може бути створений з метою закупівлі джерел тепла чи палива (в даному випадку мається на увазі придбання дров або пального). В інших випадках мова йде про сумісну покупку послуг спеціалістів, чия діяльність пов’язана з енергетичною ефективністю. Яскравим прикладом може служити спільне здійснення енергоаудиту й утеплення жилих будівель або інших приміщень, що належать учасникам.

  Також часто створення енергетичного кооперативу буває спрямоване на виробництво теплової або електричної енергії за допомогою спеціального обладнання. При цьому для вироблення енергії можуть бути застосовані різноманітні джерела.
  Окрім перечислених вище найпростіших форм енергетичних кооперативів, існують також набагато складніші — наприклад, пов’язані з відновлюваними джерелами енергії. В більшості своїй вони є прикладами успішного досвіду зарубіжних кооператорів — громадян Німеччини, Великобританії, Японії, США.

  Призначення енергетичних кооперативів

  Головною метою енергокооперативів є надання особам з середнім рівнем доходу можливості інвестувати кошти в розвиток альтернативної енергетики — тобто в створення та використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

  Економічна вигода таких вкладів не одноразово була доведена на практиці: купівля дорогого обладнання, здійснена сумісно, дозволяє членам кооперативу зекономити чималі кошти.
  Крім того, в багатьох випадках придбання такого обладнання в індивідуальному порядку може бути недоцільним. Наприклад, гранулятор для виробництва пелет, куплений для невеликого фермерського господарства, швидше за все, стоятиме без діла більшу частину часу й ще не скоро окупить себе.
  Придбання ж його в рамках кооперативу — зовсім інша справа: обладнання буде використовуватись одразу декількома господарствами й приноситиме їм помітний прибуток.
  Діяльність більшості великих енергетичних кооперативів спрямована на використання відновлюваної енергії — сонячного випромінювання, вітру, руху води. Таким чином, створення подібних об’єднань не лише дозволяє задовольнити потреби усіх пайовиків в енергії та зекономити кошти, а також сприяє збереженню чистоти оточуючого середовища. Іншими словами, енергетичні кооперативи дають можливість використання екологічно чистих джерел енергії.
  Третьою безсумнівною перевагою енергетичних кооперативів є відсутність залежності пайовиків від централізованих енергомереж, їх непередбачуваних неполадок та відключень внаслідок аварій.
  Дані особливості сприяють росту популярності енергетичних кооперативів в усьому світі. Зокрема в Німеччині приватним підприємствам та кооперативам належить більш ніж 50% потужностей в області відновлюваної енергетики країни.
  Часткова участь в енергетичному кооперативі
  Найчастіше, створюючи енергетичний кооператив, пайовики ставлять перед собою ціль не лише забезпечити себе енергією, але й перетворити його в джерело доходу. У випадку відсутності особливої домовленості між учасниками, дохід розподіляється між ними у залежності від розміру вкладу. При цьому розподіленню підлягає лише та частина отриманих коштів, що залишилася після оплати витрат, необхідних для подальшої діяльності кооперативу.
  Однак, не дивлячись на різницю в розмірах вкладу та часток доходу, кожний учасник має лише один голос у вирішенні будь-яких питань та суперечок, що виникають у рамках проекту.