Біоконверсія

  0
  549

  Біоконверсія – це перетворення біомаси та побутових відходів за допомогою мікроорганізмів з метою отримання теплової енергії та біопалива. Іншими словами це перетворення мікроорганізмами одних речовин в інші. Конверсія широко використовується у всьому світі для отримання біогазу. У 1973 році біогазових установок в самому Китаї налічувалося до 7 млн., що дало можливість забезпечити паливом жителів сільської місцевості.
  На сьогоднішній день біоконверсія це провідна галузь біотехнології. Вона розвивається швидкими темпами. З допомогою цього методу перетворення, щодня з біомаси виходить 6т бутанолу та 4т суміші етанолу з ацетоном. Також біоконверсію можна використовувати в комплексі з іншими методами перетворення (електроліз, термохімічний метод тощо).

  Розрізняють два види протікання біоконверсії:
  1. Одноступінчата біоконверсія включає в себе процес бродіння (в результаті чого утворюються спирти і органічні кислоти), ізомеризація (отримання фруктози за допомогою ферментів з глюкози) і утворення стероїдних гормонів (використовується у фармацевтиці для отримання фармпрепаратів).
  2. Багатоступінчата біоконверсія відбувається в кілька етапів поки досягнеться потрібний результат. Для реалізації багатоступінчатої біоконверсії потрібно використовувати змішані культури мікроорганізмів або додавання на різних стадіях процесу різні штами мікроорганізмів. До багатоступінчастої біоконверсії можна віднести процеси очищення стічних вод, отримання кормових білків, природну біоконверсію (вермікультивування) і отримання біологічно активних речовин (гормони, вітаміни і антибіотики, що використовуються у фармації і медицині).
  Найбільшого поширення набула технологія аеробної та анаеробної конверсії. Ці технології широко використовуються для переробки відходів сільського господарства з одержанням продуктів багатих біологічно активними речовинами.
  Розвиток біоконверсії складається з виведення нових штамів мікроорганізмів, підвищення їх життєвого циклу, а також використання нових організмів, таких як дощові черв’яки і виноградні равлики.

  В порівнянні з хімічними способами перетворення біоконверсія має ряд переваг:
  • Продукти, які отримуються під час цього процесу, мають чіткий склад і не містять домішок в кінцевому продукті.
  • Цей процес набагато дешевший і менш витратний, так як речовини, за допомогою яких відбувається процес біоконверсії, синтезуються самими мікроорганізмами.
  • Як правило, процеси, що реалізуються з допомогою цієї технології, проходять реакцією одного типу.
  • В результаті перетворення виходять продукти, що мають родинні структури.
  • Процес біоконверсії проходить при м’яких умовах (низька температура та малихі витрати енергії, при цьому швидкість реакції досить висока).
  • У процесі очищення різних забруднень не утворюються шкідливі речовини.

  Біоконверсія використовується в багатьох галузях. Використання у фармації та медицині дає можливість отримати медичні препарати, такі як гормони, інсулін та інші. Використання в харчовій промисловості дає можливість отримати клітинні дріжджі, гриби, білки харчові і кормові. З допомогою біоконверсії відбувається очищення стічних вод і сприяє утилізації побутових органічних відходів, тим самим благотворно впливаючи на екологію.