Безпаливні технології

  0
  390

  Безпаливними технологіями вважають отримання енергії (механічної, електричної, теплової) не традиційним способом, без використання вуглеводнів, з енергії Сонця, вітру, води, тепла земних глибин і т.п.
  Батьком безпаливних технологій по праву вважається вчений, дослідник і винахідник Нікола Тесла. Винайдений вченим в 1892р. резонансний трансформатор, у якого вхідна енергія була на порядок менша ніж вихідна, це вважається початком епохи безпаливних технологій. Цей винахід широко висвітлювався в пресі. Тесла ввів таке поняття як ефірне джерело. Але винаходи Тесли дуже налякали банкірів США, які боялися розвитку безпаливних технологій. Так як вони витіснили б традиційні джерела енергії, а, отже, і прибутки. Тому після наради банкірів США присвяченій електрифікації країни, роботи вченого вилучалися з бібліотек і відгукувалися патенти. Послідовники ж Тесли, які проводили досліди з вивчення ефіру, зазнали переслідувань з боку влади.
  Утім, як не намагалися заборонити розвиток безпаливних технологій або поширити міф про їх велику небезпеку, вони все одно збереглися, а в наш час динамічно розвиваються. Тесла сказав, що його винаходи будуть служити людству через 100 років. Зараз ми бачимо розквіт альтернативної енергетики.
  На сьогоднішній день існує декілька десятків безпаливних технологій. Вони в недалекому майбутньому дадуть можливість відмовитися від традиційних джерел енергії, світові запаси яких невблаганно вичерпуються. Дадуть можливість отримувати енергію при цьому, не забруднюючи, а також не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

  З кількох десятків хочеться звернути увагу на ті, які в майбутньому будуть перспективними:
  1. Генератори в основі яких трансформатор Тесли. Прикладом можуть бути генератор Капанадзе і пристрої С. Маркова. В основу першого покладено вихровий ефект в ефірі, а другі за основу беруть тороїдальний трансформатор.
  2. Двигуни, що працюють на газі Брауна. Основним принципом роботи їх є резонансне розщеплення води в електричному полі. Велика частина енергії, яка потрібна, щоб розщепити воду добувається з турбулентного руху ефіру. Прикладом можуть бути роботи Ю.Краснова, в яких вода розщеплюється за допомогою кавітації.
  3. Генратори, виробництво електроенергії в яких відбувається під час руху магнітів в дуже неоднорідному магнітному полі. Найяскравішими розробками заснованими на цій технології – це генератори “Тестатіка”, “Перендєв” і “Лютек” і т.п. Виробництво енергії засноване на тому, що під час руху в дуже неоднорідному магнітному полі виникають сили що доповнюють амперові. Цей ефект виражається рівнянням Максвела. Однак на початку 20 століття це рівняння було видалено з підручників. А генератор “Перендєв” хоч і випускався великою кількістю в Німеччині, але при цьому використання його дуже жорстко контролювалося компаніями, які їх виробляли.

  З точки зору термодинаміки ці генератори представляють собою пристрої для перетворення енергії з хаотичного руху частинок або ж вічними двигунами другого роду. Однак робота таких генераторів не вписується в рамки термодинаміки і статистичної фізики.
  Сьогодні такі технології вже працюють в ряді європейських країн. А в столиці Швейцарії навіть місто-сховище остащене пристроями безпаливних отримання енергії. Все це ще раз доводить що немає ніякої небезпеки від цих технологій, якщо їх використовувати грамотно. Розвиток і використання безпаливних технологій, дозволить відмовитися від використання вуглеводнів та інших традиційних джерел енергії і стати повністю незалежними.